Zespół Szkół w GrabkowieBiuletyn Informacji Publicznej
Aktualności

Rozkład jazdy autobusów od 20.09.2018 r.

ŻÓŁTY AUTOBUS - PANI Jankowska     
6.50 KRZEWENT III Konikowski        
6.52 KRZEWENT II Przybylskie        
6.55 KRZEWENT I Wozniak, Kinasiewicz, Jankowska    
6.57 DĘBNIAKI IV Strzelecki        
7.00 DĘBNIAKI III Piątkowski,        
7.02 DĘBNIAKI II Dzieci do SPK        
7.05 DĘBNIAKI I Barańscy, Przybyszewski      
7.08 GRODZTWO II            
7.09 GRODZTWO I            
7.10 SPK              
7.20 WIĘSŁAWICE I Zasada, Karpińska        
7.22 WIĘSŁAWICE II Woźniak M, Kaczmarek      
7.24 GRODNO   Pawlak          
7.26 DOBRZELEWICE Krzyżanowskie, Kacprzak, Górski, Pawlak  
7.28 DOBRZELEWICE Olak, Wietrzykowska, Ormińska    
7.30 DOBRZELEWICE  Wrzesniak        
7.32 UNISŁAWICE WIADUKT Nowakowski, Ziólkowska, Wójtowicz    
7.35 UNISŁAWICE WIEZA Ambrozewicz, Zimny      
7.39 UNISŁAWICE MOP Olszewska        
7.42 UNISŁAWICE SKR Krystek, Chmielewska      
7.45 DĄBRÓWKA Krosnowscy        
7.47 STRZAŁY REMIZA Jakóbowscy, Musialik      
7.48 STRZAŁY  Białkowscy, Rudniccy      
7.50 SZFW              
7.57 BOGUSŁAWICE IV Malinowscy, Betka, Binkowski      
7.59 BOGUSŁAWICE III  Chojnaccy        
8.02 DĄBRÓWKA III Seroczyńska        
8.05 DĄBRÓWKA II Wieczorek, Pasternak      
8.15 SPG            
           
12.40 SZFW I CZĘŚĆ    
12.42 WIĘSŁAWICE KOL. I Szydłowscy, Majewski      
12.44 WIĘSŁAWICE KOL. II Rojewski          
12.46 BOGUSŁAWICE I Bazela, Muszyńska O.      
12.48 BOGUSŁAWICE II Muszyńscy Maciej, Kamil, Wojciech  
12.50 BOGUSŁAWICE IV Politowska, Seklecka, Reifart      
12.55 STRZAŁY REMIZA Jakóbowski, Stachowiak      
13.05 SPG      
13.07 GRABKOWO I Antoniewicz        
13.09 OSSÓWEK Koprowicz        
13.12 UNISŁAWICE OGRÓD Krupscy, Olak        
13.14 DĄBRÓWKA II Wieczorek,        
13.16 DĄBRÓWKA III Seroczyńska        
13.25 SZFW        
13.26 STRZAŁY   Białkowski        
13.27 STRZAŁY REMIZA Jakóbowski,         
13.29 DĄBRÓWKA Krosnowscy        
13.32 UNISŁAWICE SKR Krystek, Chmielewska      
13.33 UNISŁAWICE WIEŻA Ambrożewicz, Zimny      
13.35 UNISŁAWICE MOP Olszewska  
13.38 UNISŁAWICE WIADUKT Ziółkowska, Nowakowski      
13.41 DOBRZELEWICE Krzyżanowskie, Kacprzak, Górski, Pawlak  
13.42 GRODNO   Pawlak        
13.43 WIĘSŁAWICE II Woźniak M        
13.45 WIĘSŁAWICE I Zasada          
13.55 KRZEWENT  Konikowski        
13.57 KRZEWENT  Przybylskie        
14.05 DĘBNIAKI Strzelecki        
14.07 DĘBNIAKI Piątkowski        
14.10 DĘBNIAKI Barańscy, Przybyszewski      
14.20 SPG            
14.25 RZEGOCIN          
14.27 KĘPKA SZLACH.I            
14.30 KSIĘŻA KĘPKA           
14.37 KOWAL            
14.42 DĘBNIAKI I          
14.44 DĘBNIAKI II        
14.50 KRZEWENT            
15.40 SPG              
15.42 KĘPKA SZLACH.I Rosiak,           
15.46 RZEGOCIN Rembiałkowscy        
15.50 KĘPKA SZLACH. II Szałczyńscy        
15.55 KSIĘŻA KĘPKA  Dwornikowski, Rosińscy, Konarscy, Bania  
16.01 DZIARDONICE ŚWIETLICE          
16.04 BOGUSŁAWICE Zatoka przy p. Ziółkowskim - Chojnaccy    
16.05 BOGUSŁAWICE Malinowscy( przy p. Politowskich)    
16.10 BOGUSŁAWICE Muszyński Tobiasz      
16.15 DZIARDONICE Guzińscy        
16.17 CZERNIEWICZKI Kosińscy, Pasternak      
16.19 CZERNIEWICE III Urbaczewska, Jasiakiewicz      
16.22 CZERNIEWICE przy dworcu PKP Pradun      
16.30 WILKOWICE Rykaczewska        
16.40 KOWAL Wasilewscy          
           
               
               
                 
BIAŁY AUTOBUS - PANI Świderska           
7.05 KOWAL Wasielewscy, Bobrowska        
7.12 BOGUSŁAWICE Malinowscy        
7.14 BOGUSŁAWICE IV Seklecka, Filipiak, Reifart, Politowska    
7.18 BOGUSŁAWICE II Muszyńscy Maciej, Kamil, Wojciech    
7.20 BOGUSŁAWICE III Bazela, Muzyńska O.       
7.21 WIĘSŁAWICE KOL Rojewski      
7.23 WIĘSŁAWICE KOL Szydłowscy, Majewski      
7.25 SZFW          
7.29 UNISŁAWICE TRASA 91 Terpińska , Maciejewski    
7.33 UNISŁAWICE OGRÓD    Krupscy, Olak      
7.35 OSSÓWEK Koprowicz            
7.38 GRABKOWO I Antoniewicz, Kruszewska        
7.43 KĘPKA SZLACH. I  Gołębiewscy, Zawadzki, Lipińska, Rosiak,   
7.48 RZEGOCIN  Rembiałkowscy        
7.56 KĘPKA SZLACH. II Szałczyńscy      
8.01 KSIĘŻA KĘPKA Konarscy, Rosińscy, Bania, Dwornikowski  
8.03 CZERNIEWICE  Rykaczewska          
8.05 CZERNIEWICE Pradun PRZY OSRODKU        
8.07 CZERNIEWICE II Jasiakiewicz, Urbaczewska, Kaniewski    
8.08 CZERNIEWICZKI Kosińscy, Pasternak      
8.10 DZIARDONICE Guzińscy          
8.12 DZIARDONICE ŚWIETLICE Baranowscy, Jaworska, Lewak, Supryka, Wilczyńscy
8.15 SPG, GG              
12.35 SZFW II CZĘŚĆ            
12.40 WIĘSŁAWICE I Zasada          
12.42 WIĘSŁAWICE II Woźniak, Kaczmarek      
12.44 GRODNO Pawlak E          
12.45 DOBRZELEWICE I Krzyżanowskie, Kacprzak,       
12.49 DOBRZELEWICE Ormińska        
12.50 DOBRZELEWICE III Jankowski        
12.52 UNISŁAWICE WIAD. Nowakowscy,Ziółkowska,Wójtowicz    
12.57 UNISŁAWICE MOP Olszewska      
13.00 UNISŁAWICE SKR Krystek, Chmielewska      
               
13.05 SPG            
13.06 KĘPKA SZLACH.I Rosiak      
13.09 RZEGOCIN Rembiałkowscy        
13.16 KĘPKA SZLACH.II Szałczyńscy        
13.18 KSIĘŻA KĘPKA Konarscy, Rosińscy, Bania      
13.20 GRABKOWO  Wojciechowska, Zawitowski      
13.24 DZIARDONICE ŚWIETLICE Baranowski, Jaworska, Lewak, Supryka, Wilczyńska
13.27 KOWAL  Bobrowska        
13.31 PRZYDATKI GOŁASZ. Cymerman        
13.38 CZERNIEWICE  Urbaczewska, Jasiakiewicz    
13.39 CZERNIEWICZKI Kosińscy, Pasternak      
13.42 DZIARDONICE GuzińsKI         
13.47 SZFW        
13.49 WIĘSŁAWICE KOL Szydłowscy, Majewski      
13.52 WIĘSŁAWICE KOL Rojewski        
13.55 BOGUSŁAWICE I Bazela          
13.56 BOGUSŁAWICE II Muszyńscy Maciej, Kamil, Wojciech    
14.00 BOGUSŁAWICE IV Politowska, Reifart        
14.20 SPG            
14.22 CZERNIEWICZKI Jasiakiewicz, Urbaczewska      
14.25 DZIARDONICE Guzińscy        
14.27 DZIARDONICE ŚWIETLICE            
14.30 DĄBRÓWKA Seroczyńska        
14.32 DĄBRÓWKA II Wieczorek, Dąbrowscy, Pasternak    
14.34 OSSÓWEK Koprowicz        
14.35 UNISŁAWICE OGRÓD Krupscy          
14.40 UNISŁAWICE TRASA 91 Terpińska, Maciejewski      
14.45 UNISŁAWICE WIEŻA Ambrożewicz, Zimny      
15.15 SZFW WSZYSCY          
15.17 WIĘSŁAWICE I Zasada, Karpińska        
15.19 WIĘSŁAWICE II Woźniak          
15.21 GRODNO   Pawlak E          
15.23 DOBRZELEWICE I Krzyżanowskie, Kacprzak,       
15.25 DOBRZELEWICE III Jankowski, Wrześniak      
15.27 UNISŁAWICE WIAD. Nowakowscy,Ziółkowska,Wójtowicz    
15.29 UNISŁAWICE MOP Olszewska        
15.37 BOGUSŁAWICE II Muszyńscy        
15.39 BOGUSŁAWICE I Bazela          
15.44 BOGUSŁAWICE Filipiak          
15.50 SPG              
15.52 GRABKOWO I Antoniewicz, Kruszewska      
15.55 OSSÓWEK Koprowicz        
15.57 UNISŁAWICE OGRÓD Krupscy          
15.59 UNISŁAWICE TRASA 91 Terpińska, Maciejewski      
16.01 DĄBRÓWKA II Wieczorek, Dąbrowscy, Pasternak    
16.03 STRZAŁY przystanek przy p.Kuropatwińskim Musialik      
16.06 UNISŁAWICE WIEŻA Ambrożewicz, Zimny      
16.08 UNISŁAWICE WIAD. Nowakowski        
16.10 DOBRZELEWICE I Olak          
16.19 KRZEWENT Konikowski            
16.20 KRZEWENT Przybylskie            
16.23 KRZEWENT Woźniak, Kinasiewicz          
16.30 DĘBNIAKI Strzelecki            
16.35 DĘBNIAKI Barański