Zespół Szkół w GrabkowieBiuletyn Informacji Publicznej
Dokumenty szkoły
125 lecie szkoły SP Grabkowo
plakat125-lecie
Folder_Szkoły_Podstawowej_w_Grabkowie


Zespół Szkół w Grabkowie
Statut Zespołu Szkół w Grabkowie
Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Grabkowie
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
POMAGAMY
Harmonogram imprez, wydarzeń i uroczystości szkolnych 2018/2019 - 1
Harmonogram imprez, wydarzeń i uroczystości szkolnych 2018/2019 - 2
Harmonogram imprez, wydarzeń i uroczystości szkolnych 2018/2019 - 3
Harmonogram spotkań z rodzicami


Gimnazjum Publiczne w Grabkowie
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klasy I SPG 2015/2016
Zgłoszenie kandydata do I kl. Gimnazjum Publicznegow ZSG
Wniosek o przyjęcie kandydata do I kl. Gimnazjum Publicznegow ZSG
Kryteria rekrutacji w Gimnazjum Publicznym w Grabkowie w roku szkolnym 2015/16
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Publicznego w Grabkowie rok szkolny 2015/2016
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy gimnazjum rok szk. 2015/2016
Program profilaktyki - Gimnazjum Publiczne w Grabkowie 2015-2018
Program wychowawczy - Gimnazjum Publiczne w Grabkowie 2015-2016
Regulamin rekrutacji uzniów do Gimnazjum Publicznego w Grabkowie -2015/2016
Wniosek z oświadczeniem o dochodach
PLAN WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY-Gimnazjum 2017/2018


Przedszkole Publiczne w Grabkowie
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego w ZSG
Kryteria naboru do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 2015_2016
REGULAMIN REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SPG
REGULAMIN REKRUTACJI- PRZEDSZKOLE i 0_2015-2016
Delkaracja do Przedszkola Publicznego w ZSG
Kryteria rekrutacji w Przedszkolu Publicznym w Grabkowie
Harmonogram rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Grabkowie i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Grabkowie w roku szkolnym 2015/16
Prezentacja przedszkola


Szkoła Podstawowa w Grabkowie
Kryteria rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej w Grabkowie 2015/2016
Regulamin rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej w Grabkowie 2015/2016
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Grabkowie
Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w ZSG
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkoły Podstawowej w Grabkowie
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej -Szkoła Filialna w Wiesławicach
Program profilaktyki - Szkoła Podstawowa 2015-2018
Program wychowawczy - Szkoła Podstawowa 2015-2016
PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
PLAN WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY DLA I i II ETAPU EDUKACYJNEGO 2017/2018